Est mortu Akira Toriyama

Fiat s'autore de Dragon Ball e Arale

Sa prima die de martzu, ma sa nova est essida una chida a pustis, est mortu in Tokyo Akira Toriyama. Nàschidu in Giapone, in Nahoya, in s’ìsula de Honshū, in su 1955, fiat unu de sos autores de manga prus connotos a livellu internatzionale.

Sa càusa de sa morte est un’emorragia tzerebrale.

S’òpera sua prus famada est de seguru Dragon Ball, essidu in antis in sos giornalinos, pro una deghina de annos, e a coa in versione animada. Bidu s’èsitu sa Toei Animation nd’at realizadu àteras sèries puru, non leadas dae sos fumetos.

In s’epopea de Dragon Ball Toriyama torrat a propònnere temas e situatziones de s’òpera Xīyóu Jì, romanzu tzinesu de sa fine de su de sèighi sèculos, chi contat de su biàgiu a Ìndia de unu mòngiu buddista, acumpangiadu dae una martinica, dae unu porcu e dae un’ispìritu de su frùmene.

Su protagonista de Dragon Ball, Son Goku, est una versione de unu de sos personàgios de su libru, Sun Wukong.

Akira Toriyama

Custu mitu buddista fiat giai istadu tema de un’àteru cartone animadu populare in Itàlia in sos annos ‘80, The Monkey, realizadu a fine annos ‘60 dae aterunu gigante de sos fumetos e de s’animatzione giaponesa, Osamu Tezuka.

S’àtera creatzione connota de Akira Toriyama, anteriore in òrdine cronològicu a Dragon Ball, est Dr. Slump & Arale, custu puru nàschidu in pabiru e poscas postu in versione animada.

Est su contu de un’imbentore chi creat unu robot-pitzinna, Arale. Sos duos, inghiriados dae àteros personàgios che pare istrambos, bivent aventuras còmicas e surreales in sa Bidda Pinguinu.

S’autore nipònicu aiat dèpidu retzire unu reconnoschimentu a sa carriera in su Tokyo Anime Awards Festival 2024, in programma dae s’8 a su’11 de martzu.

(gianni muroni)

 

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio